Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa oraz wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli także na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń zgrupowanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.