Biznes

Potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prawo wodne jest jasne: przed rozpoczęciem realizacji wielu robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Czy ten obowiązek nie dotyczy przypadkiem również Twojej budowy? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – koniecznie zapoznaj się z treścią poniższego artykułu.

Czym właściwie jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest zezwoleniem, wydawanym przez uprawnione organy administracji państwowej. Pozwolenie to jest tzw. decyzją administracyjną, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych, jak również wprowadzania ścieków do wód i ziemi.

Niezbędnym krokiem do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest sporządzenie i przedłożenie urzędowi operatu wodnoprawnego, czyli szczegółowego opracowania hydrologicznego. Pozwolenie wodnoprawne musi być wystawione jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i jest niezbędnym warunkiem jego uzyskania przez inwestora.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest każdorazowo dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Wybór organu w konkretnej sprawie zależy od jej specyfiki.

Jakiego rodzaju inwestycje wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

Jak pisaliśmy powyżej – wszystkie, które zakładają szczególne korzystanie z wód, budowę urządzeń wodnych lub odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Konkretnymi przykładami takich inwestycji są:

  • odwadnianie gruntów i upraw oraz nawadnianie gruntów lub upraw, budowa urządzeń melioracyjnych,
  • wpuszczanie do wód powierzchniowych substancji zabijających glony,
  • budowa mostów i pomostów oraz kładzenie rurociągów oraz budowa przepustów; pod tę kategorię podpadają nawet niewielkie pomosty do celów rekreacyjnych,
  • konstruowanie bulwarów, nabrzeży, murów oporowych,
  • budowa urządzeń lub budowli piętrzących,
  • budowa instalacji przeciwpowodziowych i regulacyjnych,
  • kopanie kanałów i rowów (nawet niewielkich, przydomowych konstrukcji, służących do odprowadzania ścieków lub melioracji,
  • budowa sztucznych zbiorników (w szczególności stawów rekreacyjnych lub rybnych),
  • itd.

Czym grozi nieposiadanie pozwolenia wodnoprawnego?

Wszelkie naruszenia przepisów, związanych z pozwoleniem wodnoprawnym, są zagrożone surowymi karami. Zależnie od charakteru naruszenia prawa i jego powagi, karą moze być wysoka grzywna, ograniczenie wolności lub nawet bezwględne więzienie!

Jak widać więc, nie warto ryzykować. Pozwolenie wodnoprawne jest po prostu konieczne. Ale…

Czy uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest łatwe?

Załatwienie pozwolenia wodnoprawnego wymaga spełnienia wielu formalności oraz posiadania operatu wodnoprawnego, który może sporządzić tylko biegły hydrolog.

Rozwiązaniem, które rekomendujemy, jest skorzystanie z usług firmy zawodowo zajmującej się uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych dla swoich klientów – zatrudnieni w niej fachowcy gwarantują najwyższy profesjonalizm oraz szybkie i sprawne przeprowadzenie przez całą procedurę administracyjną. Przekonaj się o tym sam!