foto

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust artykuł

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust artykuł i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tym aktem prawnym który stanowi podstawę systemu. To w tym akcie prawnym określono działania różnych instytucji publicznych w tym zakresie. Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, szczególnie adwokatów, radców prawnych, sędziów, a również stanowi nieocenioną bazę znajomości na rzecz doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Kolejnym.

Zobacz więcej ...