foto

Instrukcji w zakresie mechanizmu podzielonej płatności

Instrukcji w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami.

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach czy podatek dochodowy

W podatkach czy podatek dochodowy jest kosztem uzyskania przychodu i przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych.

Zobacz więcej ...