foto

należności z funduszu alimentacyjnego ujęcie

należności z funduszu alimentacyjnego (ujęcie w JST dodatkowo w OPS-ie, w tym rozstrzygnięcie wątpliwości kto wykazuje opłaty i środki utrzymania w paragrafie 2360),. W części wspólnej omówimy najważniejsze przemiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.) również.

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj jakie koszty działalności gospodarczej wejście

Przeczytaj jakie koszty działalności gospodarczej wejście w życie kodeksów związanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski firma w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych poprzez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to w transmisji prowadzonej na swoim profilu.

Zobacz więcej ...

foto

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego Artykuł

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.

Zobacz więcej ...