foto

Jak przebiega sprawdzian na doradce podatkowego Jest

Jak przebiega sprawdzian na doradce podatkowego. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby ustawowe wpisane do prowadzonego przez ministra należytego do spraw finansów publicznych.

Zobacz więcej ...