Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

Polski podatnik który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT IMPORT TOWARÓW pp Eksport niewyniosły i pośrednipp Darowizna towarów za granicępp Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarówpp.

finanse publiczne artykuły


Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystywania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich dawka ma istota niematerialny.Czy wiesz że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają.

Zobacz więcej

FATCA Komentarz


Zbiór najważniejszych artykułów podatkowych rocznie zawierający najświeższe zmiany wprowadzone poprzez ustawodawcę. Podatki to zbiór najważniejszych kodeksów podatkowych zawierający najświeższe przemiany wprowadzone.

Zobacz więcej

Faktury VAT wyjaśnienia


Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia..

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką rolę

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania to znaczy zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu.

Kategoria: Instrukcje podatkowe
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania

Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa umowa deweloperska kto ponosi koszty do wszystkich

Umowa - umowa deweloperska kto ponosi koszty do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, lecz też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł

Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dojrzewać odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane przyspieszenie

Nowe prawo budowlane - przyspieszenie procesu inwestycyjnego finisz ustawodawcy przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Jakie są zasady przechowywania

Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Uwarunkowania podnajmu także działanie czasowego wstrzymania

Uwarunkowania podnajmu także działanie czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp. z o.o ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Polski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT, IMPORT TOWARÓW Eksport niewyniosły i pośredni Darowizna towarów za granicę Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów. Stosowanie % stawki Vat w eksporcie towarów. Zasady stosowania % stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów Brak wywozu towarów ułożenie ciała granice UE a opcja zastosowania % stawki Vat od zaliczek na poczet eksportu towarów Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie % stawki VAT na rzecz eksportu towarów Import towarów- zakres opodatkowania i określenie importu towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Obowiązki dokumentacyjne spojone z eksportem i importem towarów IMPORT I EKSPORT USŁUG ( ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI) Zakres definicji Usługobiorca własny jako podatnik w imporcie usług Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych Usługi BB i BC – miejsce świadczenia, przepisy szczególne Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Wystawienie faktury poprzez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia aktywności na rzecz VAT Zaliczka w imporcie usług Rozliczanie VAT należnego i VAT naliczonego od importu usług. Terminy i normy wystawiania faktu Kurs waluty przy określaniu podatku należnego. Obowiązki dokumentacyjne powiązane z importem usług Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT, Informacja podsumowująca, Intrastat. Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia Miejsce zamieszkania czyli zwykłe miejsce pobytu. Miejsce świadczenia usług - zasady szczególne

Czytaj więcej