Technologie

Wsparcie prawne w obszarze usług e-commerce

Pinterest LinkedIn Tumblr

Choć usługi e-commerce rozwijają się bardzo prężnie i dynamicznie, to jednak – podobnie jak w przypadku handlu tradycyjnego, zdarzają się sytuacje, w których niezbędne jest wsparcie prawne. Duże podmioty działające w sektorze e-commerce potrzebują także pomocy prawnej w ramach swojego codziennego funkcjonowania. Warto więc w takiej sytuacji zdecydować się na współpracę z doświadczoną i fachową kancelarią prawną, która udzieli niezbędnej pomocy.

Czym są usługi e-commerce?

Sektor usług e-commerce to innymi słowy handel elektroniczny realizowany elektronicznymi metodami komunikacji. Współcześnie usługi e-commerce to głównie działalność polegająca na sprzedawaniu i kupowaniu towarów oraz usług przez Internet. Co ważne, handel elektroniczny nie musi odbywać się wyłącznie przy użyciu komputera. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i coraz większej skalowalności oraz dostępności sklepów internetowych usługi e-commerce mogą być realizowane również przy użyciu innych urządzeń, takich jak smartfony, smartwatche czy asystenci cyfrowi, jak na przykład Amazon Alexa.

Rozwój sektora usług e-commerce to nie tylko sektor B2C, czyli Business to Consumer, a więc świadczony przez firmy na rzecz indywidualnych odbiorców, ale również B2B, czyli Business to Business, a więc realizowanych przez firmy na rzecz innych firm. W przypadku handlu elektronicznego w formie B2C przedsiębiorstwo lub inny podmiot realizujący sprzedaż detaliczną prowadzi handel bezpośrednio na rzecz odbiorcy końcowego, czyli klienta indywidualnego, prywatnego. W obu przypadkach zadaniem i celem właściciela sklepu, a więc sprzedawcy jest umożliwienie klientowi, odbiorcy zakupu, nabycia wybranych przez niego towarów lub usług w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu dowolnego urządzenia cyfrowego. Na tym w zasadzie polega cała istota usług e-commerce.

Na czym polega wsparcie prawne w obszarze e-commerce?

Bywa, że zarówno sprzedawcy z sektora e-commerce, jak i ich klienci potrzebują wsparcia prawnego i doradztwa w zakresie realizowanych czynności, ich poprawności czy innych aspektów prawnych. Wsparcie prawne przydaje się już na etapie wdrożenia nowego sklepu internetowego. Pod względem technicznym dbają o to informatycy i webmasterzy, pod względem merytorycznym – sam właściciel sklepu. Natomiast pod względem formalno-prawnym to właśnie kancelaria prawna odpowiada za zapewnienie zgodności. Czynności te obejmują między innymi kwestie dotyczące praw konsumentów i możliwości, jakie dają aktualne przepisy dotyczące sektora e-commerce.

Oprócz tego wsparcie prawne w usługach e-commerce z pewnością przydaje się również przy wdrażaniu wewnętrznych rozwiązań i procedur mających na celu optymalizację działania sklepu oraz zabezpieczenia interesów klienta. Nieodzowna jest również pomoc w obrębie obsługi posprzedażowej i relacji z klientami. Polega ona przede wszystkim na przygotowaniu odpowiednich wzorów formularzy i procedur dot. m. in. obsługi zwrotów, reklamacji.

Kancelaria prawna pomaga również w przygotowaniu spersonalizowanej dokumentacji uwzględniającej charakterystykę prowadzonej działalności, a także wynikających z niej zagrożeń. Przypadkami takimi może być naruszenie ochrony danych osobowych, które są szczególnie istotne dla sektora e-commerce, naruszenie praw konsumenckich czy autorskich praw majątkowych. 

Warto skorzystać ze wsparcia prawnego w usługach e-commerce w zakresie audytu stosowanych rozwiązań. Audyt taki powinien pociągnąć za sobą również przygotowanie raportu zawierającego listę nieprawidłowości oraz sugestie działań naprawczych. 

Wsparcie prawne jest również nieocenione przy wdrażaniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, czyli szeroko pojętym RODO. Niezależnie od rodzaju i typu sprzedawanych towarów czy usług w sektorze e-commerce, wsparcie prawne w takiej działalności może być nieocenione i niezbędne.