Life Style

Powiększone węzły chłonne? Zgłoś się na badanie USG

Pinterest LinkedIn Tumblr

Regularne badania profilaktyczne pomagają w utrzymaniu dobrego zdrowia i – w razie potrzeby – szybkiej reakcji w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Jednym z elementów, które pacjent może w pierwszej kolejności zauważyć, ale i sprawdzić sam, są węzły chłonne. Jeśli wyczuwa wyraźne powiększenie, a także ból w ich okolicy, to jest to wyraźny sygnał do tego, by zgłosić się do lekarza. Jedną z najszybszych metod na sprawdzenie stanu węzłów chłonnych, jest badanie USG.

Czym są węzły chłonne i jaką pełnią rolę w organizmie człowieka?

Węzły chłonne, choć na co dzień niewidoczne, pełnią istotną funkcję w organizmie. To one są odpowiedzialne za filtrowanie limfy oraz wytwarzanie limfocytów. Mają więc bezpośredni wpływ na zwalczanie wszelkich patogenów, takich jak bakterie czy wirusy. Pomagają w wytworzeniu odporności organizmu na wiele czynników zewnętrznych. Rozmieszczone są w  różnych częściach ciała. 

Można wyróżnić dwa podstawowe ich rodzaje – obwodowe węzły chłonne, czyli takie, które są umieszczone tuż pod skórą, a także głębokie, umiejscowione w rejonie poszczególnych organów wewnętrznych człowieka. W przypadku pierwszych z nich czasem pacjenci sami są w stanie wykryć niepokojące symptomy, choćby przez wyczuwalne powiększenie węzłów. Dla pełnej diagnostyki jednak konieczne jest wykonanie dokładnego badania USG węzłów chłonnych.

Wskazania do wykonania badanie USG węzłów chłonnych 

Powiększone węzły chłonne to jeden z pierwszych objawów infekcji lub stanu zapalnego w organizmie. W wielu przypadkach jest to stan chwilowy, który ustępuje zaraz po zakończeniu przeziębienia lub choroby. Jednak jeśli powiększenie węzłów lub ból występujący w ich okolicy utrzymuje się przez dłuższy czas, wymagana jest dokładna diagnostyka w celu znalezienia przyczyny tych nieprawidłowości. Ból ten może występować w różnych rejonach ciała, z racji tego, że węzły chłonne rozmieszczone są w wielu miejscach – najczęściej jednak dolegliwości odczuwane są w okolicach szyi, pach bądź pachwin.

Przebieg badania USG węzłów chłonnych

Pacjent, który odczuwa wyraźne problemy związane z funkcjonowaniem węzłów chłonnych powinien zgłosić się do gabinetu USG. Badanie to jest w stanie natychmiast zobrazować wszelkie nieprawidłowości czy stany zapalne w ich obrębie. Co ważne, w przypadku właśnie tego rodzaju badania, pacjent nie musi się wcześniej specjalnie przygotowywać – wystarczy, że będzie pamiętał o wygodnej odzieży, która pozwoli na odsłonięcie wybranej części ciała – głównie szyi, pach lub pachwin. 

Lekarz prowadzący badanie zbiera na samym początku dokładny wywiad od pacjenta. Chce w ten sposób sprawdzić, czy powiększone węzły chłonne nie są związane na przykład z przebytą w ostatnim czasie infekcją, czy może problem jest bardziej złożony. Kolejnym krokiem jest ułożenie się pacjenta na kozetce. Lekarz diagnosta przykłada głowicę aparatu ultrasonograficznego do ciała i na monitorze obserwuje, czy da się zauważyć wyraźne nieprawidłowości związane z poszczególnymi partiami węzłów chłonnych. Bada więc ich wielkość i budowę, weryfikuje, czy zauważalne są jakiekolwiek problemy z ich funkcjonowaniem. Następnie streszcza wynik badania i sugeruje, jakie mogą być kolejne etapy związane z leczeniem.

Dlaczego tak ważne jest badanie USG węzłów chłonnych

Z racji tego, jak ważną rolę w organizmie pełnią węzły chłonne, nie wolno lekceważyć jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z ich funkcjonowaniem. 

Węzły chłonne pełnią funkcją ochronną, są barierą przed wirusami lub bakteriami, mają więc bezpośredni wpływ na budowanie odporności przez pacjenta. Jeżeli są wyraźnie powiększone lub da się wyczuwać wyraźny ból w ich obrębie, jest to często jeden z pierwszych objawów występującej infekcji. Jeżeli problemy te się utrzymują, może się okazać, że będzie konieczne przeprowadzenie dalszej diagnostyki w kierunku potwierdzenia bądź wykluczenia kłopotów nowotworowych. A jak w przypadku każdych problemów związanych ze zdrowiem, niezwykle istotny jest czas reakcji – im szybciej wszelkie nieprawidłowości zostaną wykryte, tym większa szansa na zastosowanie prawidłowego leczenia i całkowite wyleczenie.

Źródło: Gabinet USG – badanie USG Warszawa