Medycyna

Instalacja systemu gazów medycznych w szpitalu

Pinterest LinkedIn Tumblr

Systemu gazów medycznych w placówkach opieki zdrowotnej i w szpitalach ratują życie i stanowią kluczowy element opieki nad pacjentem. Jednym z wymaganych obowiązków jest zapewnienie zgodności placówki w zakresie stosowania gazów medycznych. Zgodność ta wymaga, aby wszystkie naprawy, konserwacje i przeglądy były przeprowadzane przez akredytowany personel, zwykle stronę trzecią, specjalizującą się w systemach medycznych.

W związku z tym, że te gazy medyczne są bardzo ważne, prawidłowa instalacja ma ogromne znaczenie. W postępowaniu z tymi krytycznymi gazami, przed instalacją, należy zapoznać się z określonymi pytaniami i materiałami, które powstały w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i palcówek medycznych.

Dopuszczalne materiały do instalacji gazów medycznych i przepisy

Rurociągiem, do dystrybucji gazów technicznych i medycznych, jest bezszwowa rura miedziana oznaczona jako typ K lub L. Rura powinna być zainstalowana zgodnie z wymaganiami normami zharmonizowanej PN-EN ISO 7396-1:2016. Ponadto rurociąg musi być oznaczony specjalnymi kolorami, wskazującymi, że używany jest do gazów medycznych. Kolory są znormalizowane zgodnie z przepisami nt. gazów medycznych. Systemu odciągu gazów anestetycznych ujęte są w normie PN-EN ISO 7396-2.

Zgodnie z dyrektywą i ustawą jest to wyrób medyczny, dlatego też musi być zaprojektowany i zamontowany przez certyfikowane jednostki. Dodatkowo instalacje gazów medycznych podlegają zgłoszeniu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Tlen medyczny

Większość żywych istot potrzebuje tlenu, aby przeżyć, a jego znaczenia w opiece zdrowotnej nie można lekceważyć. Tlen jest szeroko stosowany w każdej placówce opieki zdrowotnej, od resuscytacji po terapię inhalacyjną.

Co to jest tlen medyczny? Tlen był jedynym pierwiastkiem wspomagającym oddychanie już w 1800 roku, a po raz pierwszy został użyty w medycynie w 1819 roku. Jednak zastosowanie go w medycynie zajęło około 150 lat. Na początku XX wieku tlenoterapia stała się racjonalna i naukowa, a dziś nowoczesna medycyna nie może być praktykowana bez wsparcia jakim jest dostarczanie tleniu. Tlen medyczny stanowi podstawę praktycznie wszystkich nowoczesnych technik anestezjologicznych. Zastosowanie tlenu pozwala na przywrócenie ciśnienia w tkankach poprzez poprawę dostępności tlenu w szerokim zakresie chorób, tj. sinica, ciężki krwotok czy zatrucie tlenkiem węgla. Stanowi także nieocenioną pomoc w resuscytacji.

Tlen ma zastosowanie, gdy pacjenci wymagają dodatkowego natlenienia z powodu hipoksemii i niedotlenienia. Skąd się bierze tlen? Z odpowiedniego systemu, a system ten składa się z dużego magazynu ciekłego tlenu, który jest następnie odprowadzany do źródła w postaci skoncentrowanego tlenu. W przypadku niewielkich ośrodków medycznych tlen dostarczany jest poprzez standardowe butle w przeciwieństwie do odparowanego ciekłego tlenu.

Inne gazy medyczne

Zwykle w szpitalach, poza tlenem, jest azot, podtlenek azotu i być może dwutlenek węgla.

Podtlenek azotu lub inaczej gaz rozweselający jest stosowany jako środek przeciwbólowy i znieczulający w procedurach przedoperacyjnych. Podtlenek azotu jest dostarczany do szpitala w standardowych zbiornikach i przez system gazów medycznych. Instalacja podtlenku azotu sprawdza się w gabinetach zabiegowych oraz na salach przedoperacyjnych i operacyjnych. Zarówno tlenek azotu jak i tlen to gazy anestetyczne.

Wśród częstych instalacji gazów technicznych znajdujemy także instalacje z azotem. Azot jest często używany do zasilania sprzętu chirurgicznego podczas różnych zabiegów. Wykorzystuje się go także jako kriogen do zamrażania i konserwowania krwi, tkanek i innych próbek biologicznych oraz zamrażania i niszczenia chorej tkanki w dermatologii i kriochirurgii.

Instalacja gazów medycznych

Jednym słowem, instalacja gazów medycznych w szpitalach, ratują życie. Zespoły te dostarczają rurociągami tlen, podtlenek azotu, azot, dwutlenek węgla i powietrze medyczne do obszarów szpitalnych, takich jak sale pacjentów, sale pooperacyjne, sale operacyjne i inne. Skomputeryzowane systemy alarmowe monitorują przepływ gazu i ostrzegają personel o wszelkich anomaliach.

Medyczna próżnia w szpitalu

Próżnia medyczna jest dostarczana za pomocą centralnej instalacji próżniowej. System próżniowy należy zawsze stosować w połączeniu z jednostkami sterującymi próżni, które obejmują słoje próżniowe. W rzeczywistości nie jest to gaz, jest to podciśnienie używane do odsysania śluzu i usuwania gazu anestetycznego. Zazwyczaj stosowana jest w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych i intensywnego nadzoru.

Zastosowanie odpowiedniego systemu sprężarek powietrza i układów oczyszczania pozwala na sprężanie gazów.

Źródło: Producent sprzętu medycznego – INMED Karczewscy