foto

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku. W jaki sposób prawidłowo stworzyć i złożyć JEDZ. Wykonawcy wcześniej od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zobacz więcej ...

foto

PZP od 2021 roku zamówienia realizowane w specjalnej

PZP od 2021 roku zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji jest wyobrażenie teoretycznych zadań dodatkowo praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł bieżących od 1 stycznia 2021 roku także innych zamówień wyłączonych.

Zobacz więcej ...