foto

Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające

Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na okoliczność niewykonania czyli nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji.

Zobacz więcej ...

foto

W jaki sposób wyliczane są kwoty nakładanych

W jaki sposób wyliczane są kwoty nakładanych korekt?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania.

Zobacz więcej ...