foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co dotyczy normy będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc.

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa uchwały w Polsce

Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa uchwały w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - czy to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin innymi słowy innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele.

Zobacz więcej ...