foto

Koszty w upadłości konsumenckiej – nowe regulacje profil i

Koszty w upadłości konsumenckiej – nowe regulacje, profil i praktyczne problemy czym skutkuje upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal.

Zobacz więcej ...