foto

Upadłość konsumencka w 2020 roku a elbląg i nowelizacja

Upadłość konsumencka w 2020 roku a elbląg i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skraj terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, oznacza to doszło do przedawnienia czyli nie. Skuteczne dochodzenie.

Zobacz więcej ...