foto

Zasady likwidacji fundacji stowarzyszen

Zasady likwidacji fundacji stowarzyszen. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi peryfraza pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Przede wszystkim opisano w tym miejscu fundamentalne zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz z wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym zdeterminowanie możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie.

Zobacz więcej ...