foto

Wydatki majątkowe w budżecie państwa – wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w budżecie państwa – wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta.

Zobacz więcej ...