foto

Szczegółowe wymagania RODO powiązane z funkcjonowaniem

Szczegółowe wymagania RODO powiązane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego.

Zobacz więcej ...