foto

Spór wokół pomieszczeń „wyłączonych” spod

Spór wokół pomieszczeń „wyłączonych” spod monitoringu gdzie oko pracodawcy nie powinno sięgać to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu.

Zobacz więcej ...