foto

kosztami organizacji pozarządowej

Zobacz kto podpisuje sprawozdanie fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wielce ważnych zmian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji.

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 innowacyjność i i Budżetowanie

Projekty unijne 2020 innowacyjność i i Budżetowanie zadaniowe. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy,.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa ekartoteka i Istota

wspólnota mieszkaniowa e-kartoteka i Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 Jednostka budżetowa jako podstawowa

Rachunkowość budżetowa 2020 Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jakim sposobem i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system wzmacniany o regulacje.

Zobacz więcej ...