foto

Zobacz mikropożyczka 5000 jak szybko w związku z panującą

Zobacz mikropożyczka 5000 jak szybko w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pakiet tarczy antykryzysowej, wskutek któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać między innymi dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da pożyczka 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, ażeby ją uzyskać, a zarówno w jaki sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka.

Zobacz więcej ...

foto

świadczenie postojowe co to znaczy

świadczenie postojowe co to znaczy w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe na.

Zobacz więcej ...

foto

Płaca minimalna 2020 gofin netto i

Płaca minimalna 2020 gofin netto i Cudzoziemcy jako członkowie zarządu Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest jeszcze częściej stosowany poprzez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na osiąganiu przez pracownika pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców z początkiem w Polsce prawnie pracować będzie mln Ukraińców. W przyszłym roku liczba ta sięgnie mln.

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej,.

Zobacz więcej ...