foto

COVID19 i dochód rachunkowy i podatkowy gminy definicja

COVID-19 i dochód rachunkowy i podatkowy gminy definicja 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził tak jak nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i opłaty publicznoprawnych. Obowiązują tak jak nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 i profit rachunkowy i podatkowy gmin na

COVID-19 i profit rachunkowy i podatkowy gmin na mieszkańca 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził tak jak nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych. Obowiązują zarówno nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych tak gmin jakże i powiatów.

Zobacz więcej ...