Obowiązująca w instytucjach kultury dokumentacja wewnętrzna. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka mieści zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań przez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych także podczas prowadzeniu ewidencji księgowej ujmuje bowiem najświeższe zmiany prawa. Zamierzeniem autorek było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, w ten sposób by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury także w sporządzaniu sprawozdań finansowych. W książce tej przedstawiamy: 124 zarysy księgowań z wyjaśnieniami; Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych; Opisy kont; Wycenę pozycji bilansowych; Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi; Dowody księgowe charakterystyczne na podatek pit kogo dotyczy rzecz danego zadania także przykłady jego ewidencji analitycznej; Leksykon pojęć z rachunkowości. Omówiono w niej zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, opłaty krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania dodatkowo funduszy specjalnych. Ujęto normy ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury także rozliczeń międzyokresowych. Omówiono zarówno ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS. Drugą kwant artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia poprzez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną także działalność finansową. Uwzględniono przemiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano normy przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w sprawie ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Komentarze: 4


 • noavatar.png
  Marcel Niekanorze | 2020-04-17

  Dzięki za udostępnienie wspaniałych informacji. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat. Dodaj stronę do zakładek, aby wrócić do więcej artykułów. Ty, mój przyjacielu, ROCK! Znalazłem po prostu informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem się natknąć. Co za świetna strona.

 • noavatar.png
  Żyrosław Angelusie | 2020-04-30

  Dziękuję, Właśnie szukałem informacji w przybliżeniu tego tematu przez długi czas, a twoje największe odkryto do tej pory. Ale co dotyczy dolnej linii? Czy jesteś pewny co do źródła?

 • noavatar.png
  Zbigniew Góral autor prawa bezrobocia | 2020-05-09

  Lubię pomocne informacje, które podasz w swoich artykułach. Będę zakładać swój blog i często sprawdzaj tutaj. Jestem pewna, że ​​będę tu nauczył się nowych rzeczy! Najlepsze szczęście na następny!

 • noavatar.png
  Aleksandra Bieniaszewska Ekonomistka | 2020-05-10

  Wyobrażam sobie, że wspomnieliście o bardzo ciekawych tematach, doceniam to miejsce.