foto

Obowiązująca w instytucjach kultury dokumentacja wewnętrzna

Obowiązująca w instytucjach kultury dokumentacja wewnętrzna. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka mieści zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań przez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej.

Zobacz więcej ...