foto

Składnik aktywów niepieniężnych

Składnik aktywów niepieniężnych. Projekt zakładowego planu kont – zespół i na potrzeby zarządzania kosztami. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne także organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule.

Zobacz więcej ...