foto

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej wydatków

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej wydatków. Celem artykułu jest powiększenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie użyteczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów.

Zobacz więcej ...