foto

Klasyfikacja budżetowa 2020 dystrybucji

Klasyfikacja budżetowa 2020 dystrybucji energii elektrycznej ma na celu wykończenie i uzupełnienie znajomości uczestników w zakresie zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte reguły (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu.

Zobacz więcej ...