Umorzenie postępowania upadłościowego czym grozi upadłość konsumencka – podstawy i praktyka czego dotyczy upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości względem rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł zarówno miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono przeszło 26 000 upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezmiernie istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w obszarze przesłanek, jakim sposobem i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a skądinąd nowelizuje szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie nowych kodeksów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji razem z propozycjami ich rozwiązania.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Aleksandra Baranowska-Górecka adwokat | 2020-06-03

    Zgadzam się ze wszystkimi pojęciami, które zostały przekazane Twojemu stanowisku. Są bardzo przekonujące i zdecydowanie działają. Nadal posty są zbyt szybkie dla początkujących. Czy może Pan trochę poczekać z następnym razem? Dzięki za stanowisko.