monitoring wizyjny rodo wzór. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt dodatkowo wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Program artykułu o monitoringu: Archiwa a RODO czyli przesłanka prawna: Ochrona danych osobowych w archiwum podstawa prawna obowiązująca od 25 maja 2018; Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty; Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: maksyma legalności -zasada adekwatności dewiza celowości reguła ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, oraz jakie środki wdrożyć. Zagadnienia praktyczne. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane personalne bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Kwestia udostępniania dokumentacji – dane osobowe zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia, karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności poprzez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Akta osobowe. Dokumentacja medyczna. Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy udzielać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy lub osoba żyje?. Czy możemy udostępniać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie monitoring wizyjny na czym polega wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana? Czy można toczyć mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, lub ten mail wymaga szyfrowania? Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane personalne w czasie przeprowadzania kontroli lub ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych poprzez Archiwa Państwowe?. Czy Archiwum powinno przewodzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo-płacowa. Dokumentacja finansowo-księgowa. Dokumentacja „unijna”

Komentarze: 2


  • noavatar.png
    Maciej Nałęcz autor jak prowadzić akta osobowe oraz dokumentację | 2020-05-02

    Miło czytać, po prostu przekazałem to kolegowi, który robi trochę badań na ten temat. I on faktycznie kupił mnie lunch ponieważ ja odnalazłem to dla niego uśmiechem Tak więc pozwalam mnie rephrase że: Z powodu lunchu!

  • noavatar.png
    Anna Zysnarska kierownik Katedry Rachunkowości | 2020-05-17

    Łał! Może to być jeden z najbardziej korzystnych blogów, jakie kiedykolwiek dotarliśmy na ten temat. Zasadniczo Wielki. Jestem też ekspertem w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć twoją ciężką pracę.