foto

Umowa umowa deweloperska kto ponosi koszty do wszystkich

Umowa - umowa deweloperska kto ponosi koszty do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, lecz też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych,.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł

Nowe prawo czy i kiedy pozwany będzie mógł dojrzewać odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej udzieleniem w/w informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej również niektórych innych ustaw.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie.

Zobacz więcej ...

foto

Jakie są zasady przechowywania

Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu

Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemców w związku z koronawirusem Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest przedtem kiedyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jakkolwiek również potrzeby pracodawców spojone ze stosowanymi.

Zobacz więcej ...

foto

czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna

czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe.

Zobacz więcej ...

foto

Rozrachunki w aktywności jednostki oświatowej Podstawą prawną

Rozrachunki w aktywności jednostki oświatowej. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system.

Zobacz więcej ...

foto

Ulepszanie programu komputerowego Podstawą prawną uznawana

Ulepszanie programu komputerowego. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego

wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego to Prognozowanie kroczące definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o

Legalna pobyt cudzoziemca oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i jego wpływ na legalną pracę wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą.

Zobacz więcej ...