foto

COVID19 a programy operacyjne

COVID-19 a programy operacyjne harmonogram, kosztorys, opis kosztów planowanych punkt o funduszach uijnych przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności dla pracowników jednostek naukowych w tym żaków i doktorantów zainteresowanych tematyką grantową, a także na rzecz personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację.

Zobacz więcej ...