finanse publiczne artykuły

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystywania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich dawka ma istota niematerialny.Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług?Sprawdź, jakie podjąć działania, żeby zawęzić ryzykowny krok popełnienia błędów.Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zadania powiązane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług.W książce m.in.:- portret usług o charakterze niematerialnym,- reguły dokumentowania zyskania świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,- przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,- metody rozliczania w KUP odsetek od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,- postać celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,- skutki podatkowe nabycia, a również realizacji świadczeń niematerialnych,- usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,- taksa u źródła w usługach niematerialnych.Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a podobnie bogate orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć wielokrotnie zawiłe kwestie.Dodatkowo zależność instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych dodatkowo wyciąg z kodeksów prawnych istotnych na rzecz omawianych zagadnień.Stan prawny publikacji uwzględnia duże przemiany w przepisach prawnych na r., między innymi nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z r. poz. ) obowiązującą od stycznia r. dodatkowo zmiany w Kodeksie karnym (Dz.U. z r. poz. ) obowiązujące od marca r.