FATCA Komentarz

Zbiór najważniejszych artykułów podatkowych rocznie zawierający najświeższe zmiany wprowadzone poprzez ustawodawcę. Podatki to zbiór najważniejszych kodeksów podatkowych zawierający najświeższe przemiany wprowadzone przez ustawodawcę. W publikacji książkowej znajdziesz teksty ustaw:- o podatku dochodowym od osób fizycznych,- o podatku dochodowym od osób prawnych,- o podatku od towarów i usług,- Ordynacji podatkowej.Wszystkie akty ustawowe zostały przygotowane ze stanem prawnym na stycznia r. Uwzględniono najświeższe zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw, w tym m.in.:- o ustawę z r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych także niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. ),- o ustawę z r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. )- o ustawę z r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. )- o ustawę z r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. )oraz planowane przemiany będące w trakcie prac legislacyjnych, m.in.:- o ustawę z r. o Służbie Ochrony Państwa (druk sejm. nr , oczekuje na sygnatura Prezydenta RP),- o ustawę z r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra należytego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra dodatkowo niektórych innych ustaw (druk sejm. nr , oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw),- o ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dodatkowo niektórych innych ustaw (druk sejm. nr , oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw),- o ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejm. nr , oczekuje na podpis Prezydenta RP).