Faktury VAT wyjaśnienia

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane albo budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie również w jakich przypadkach będzie dysponował zastosowanie, - jakie normy obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo wypada uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w który sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, toż nie zakończone przed stycznia r., - w jaki sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzyko błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem książce są przykłady, case study dodatkowo rzeczowe wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a również przywołane orzecznictwo także interpretacje organów podatkowych. W we wpisie zawarto wyciąg z artykułów prawnych przywołanych w tekście, a także wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- również informacji podsumowującej VAT-, a podobnie wzór deklaracji VAT-K.