foto

Spółka z oo dwóch wSpólników i odpowiedzialność

Spółka z o.o. dwóch wSpólników i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 również wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenia gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych albo przerwanych łańcuchów dostaw także źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma sprawa podejmowania szybkich.

Zobacz więcej ...