foto

Zobacz dla kogo nienormowany czas pracy w koronawirus

Zobacz dla kogo nienormowany czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć rozdzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej. Do śmiałych wymogów powinno się uporządkować wygląd.

Zobacz więcej ...

foto

Zapobieganie negatywnym zjawiskom mobbingowym W języku angielskim

Zapobieganie negatywnym zjawiskom mobbingowym. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest w wielu przypadkach.

Zobacz więcej ...

foto

Delegacje podróże służbowe 2020 kiedy pracownikowi

Delegacje podróże służbowe 2020 kiedy pracownikowi powinno się się dieta? zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe dodatkowo interpretacje organów podatkowych, jakże tak jak rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych poprzez organy piszczałkowe podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma także na celu usystematyzowanie informacji odnośnie do zasad krajowych.

Zobacz więcej ...