foto

Omówienie wybranych ryzyk compliance Prawidłowo

Omówienie wybranych ryzyk compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie innymi słowy zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a również korupcja. Podpowiemy w.

Zobacz więcej ...