foto

Controlling audytor jak zostać audyt ma ukazać słuchaczom korzyści

Controlling - audytor jak zostać audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem tak jak sformułować alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma również za zakończenie nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI). Audyt dostarczy dodatkowo znajomości na temat efektywnego budżetowania i istoty.

Zobacz więcej ...

foto

Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora

Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych cel artykułu o kontroli zarządczej jest wyobrażenie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej dodatkowo praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w obszar kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak także który.

Zobacz więcej ...

foto

Audyt zamówień i zamówienia publiczne

Audyt zamówień i zamówienia publiczne gdzie szukać i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych.

Zobacz więcej ...